วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2552

กล้วยเบรกแตก จากร้านน้อยชนมไทย ได้รับการคัดสรรสินค้า โอทอป
เมื่อปี2552 ระดับ 3 ดาว

ไม่มีความคิดเห็น: